Školicí středisko odborné způsobilosti řidičů

  

   Společnost Šimon & Kolman s.r.o. provozuje Akreditované školicí středisko odborné způsobilosti řidičů.

   Provádíme vstupní i pravidelná školení pro držitele řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E, příp. jejich podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E, dle zákona č. 247/2000 Sb., §46-52c.

   Povinnost absolvovat toto školení se vztahuje na řidiče, kteří řídí vozidla skupiny C, C+E, C1, C1+E. (tzn. všechna vozidla od 3 500 kg) a D, D+E, D1, 1+E(autobusy a mikrobusy pro přepravu 9+1 osob a více). Povinnost se nevztahuje pouze na stanovené výjimky podle § 46, odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb. (např. řidiči vozidel ozbrojených sil, hasičů, zdravotnické záchranné služby, dále řidiči vozidel používaných pro vlastní potřebu atd.).

Vstupní školení

   Rozsah vstupního školení je volitelný: standardní 140 hodin, rozšířený 280 hodin. Školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Tato se vykonává na obecním úřadě nebo magistrátu příslušné obce. Po úspěšném složení zkoušky je řidiči vydán profesní průkaz, platný 5 let od data vydání.
   Podmínkou účasti na školení je včas podaná přihláška a platný Řidičský průkaz.

Pravidelné školení

   Řidič, který je držitelem Průkazu profesní způsobilosti řidiče, je povinen se zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu podle § 52c. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin. Účast je zaznamenávaná do řidičova formuláře "Potvrzení o absolvování pravidelného školení", který mu bude vydán při prvním školení. Na základě tohoto dokladu, kde musí mít zaznamenáno absolvování pěti školení, si řidič před koncem platnosti profesního průkazu zažádá o vydání nového.
   Podmínkou účasti na školení je včas podaná přihláška, platný Řidičský průkaz a platný Průkaz profesní způsobilosti řidiče.

Zde je  přihláška 

   Naším zájmem je zajistit nejvyšší možnou informovanost řidičů, kteří absolvují naše školení. Tímto usilujeme o ekonomický, ekologický a především bezpečný provoz na veřejných komunikacích a nápravu obrazu nákladní silniční dopravy v očích laické veřejnosti.

   Pro výuku disponujeme moderními technickými prostředky a kvalitními lektory, kteří mají dlouholetou praxi v silniční dopravě, servisu motorových vozidel apod. K výcviku používáme nákladní vozidla zn. Mercedes-Benz a Iveco, která jsou dopravci hojně využívána.

 

Pro více informací o termínech jednotlivých kursů či jiných podrobnostech
nás, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese: skoleni@simonkolman.eu,
případně pana Hermana na telefonním čísle: 602 682 453.